Make your own free website on Tripod.com


A Magyar Köztársaság Elnökéhez, Országgyűléséhez, Kormányához és valamennyi honfitársunkhoz


Mi, alulírottak, a magyarországi médiatartalmak előállítói és befogadói, nem értünk egyet a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvény szellemiségével. Alkotmányos és emberi jogaink biztosítása érdekében követeljük

1. a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását,

2. a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába,

3. politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését,

4. a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását,

5. a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését,

6. az írott és elektronikus sajtó kivonását a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlenségét; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetését,

7. a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlenségét. (A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot.)

Ennek alapján kérjük, hogy az Országgyűlés vonja vissza a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvényt, valamint helyezze hatályon kívül a hozzá kapcsolódó 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B Fejezetét, és a kormány kezdeményezze egy új törvény létrejöttét a fenti szempontok mindegyikének figyelembevételével.

Követeléseinket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, véleményünknek további akciók által kívánunk hangot adni.Felhívások oldal