Make your own free website on Tripod.com


Demokratikus Magyarország

Felhívás az európai intézményekhezKedves Barátaink!

Az alulírottak részt vettek a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek elleni demokratikus ellenzéki mozgalmakban. Azért harcoltunk, hogy nemzeteink csatlakozhassanak az európai demokráciák közösségéhez. Nem feledtük el, hogy hataloméhes kormányzatok képesek elrabolni az alapvető jogokat.

Ezúttal egyenesen az Európai Unió szeme láttára rombolják le a demokrácia garanciáit, holott ezt a szövetséget éppen annak a biztosítására hozták létre, hogy közös értékeink oszthatatlanok maradjanak.

Súlyos veszélybe került a szabadságban egyesült Európa célkitűzése. Megtörtént az, amit az Európai Unió hivatott megakadályozni, és amit sokan elképzelhetetlennek tartottak: az Unió határain belül, a 2004 óta tagállam Magyarországon, felszámolták a liberális demokráciát.

Mindössze húsz évvel a kommunizmus bukása után Magyarország egyébként demokratikusan megválasztott kormánya, visszaélve törvényhozási többségével, módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót.

Az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz és az Európai Tanácshoz fordulunk, továbbá minden olyan európai kormányhoz és párthoz, amelyek számára fontos Európa igazi egysége. Erőteljes fellépésre kérjük Önöket annak érdekében, hogy a demokrácia Európáját ne téríthessék el céljától.

Tarthatatlan, hogy kötelező európai normák csak a gazdaság területén alkalmazhatók a tagállamokra. Védhetetlen, hogy csak a csatlakozás előtt álló országoknak szabunk mércét a demokratikus értékek betartására, de zavarodottan szemléljük csupán, ha egy tagországban nyíltan semmibe veszik ezeket az értékeket.

Számonkérhetővé kell tennünk a nehezen kivívott szabadságjogokat! Közös európai értékrendünk csak akkor valóságos, ha közös jogrend is védelmezi.

Kérjük az európai intézményeket, hogy kerüljék el a Magyarországon elkövetett hibát: ne áldozzák fel a közös értékek tiszteletben tartását pártpolitikai csatározások vagy a soros európai elnökség vélt presztízse kedvéért. A konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek fogjanak össze -- ahogyan e felhívás aláírói tették -- s fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen.

Ha valahol cenzúra van Európában, akkor mindenütt az van; az alkotmányos korlátok ledöntése minden más nemzetet túszul ejt; az alapjogok megtagadása egy országban minden európai polgárt megaláz. Ha akár egyetlen nemzet bizalma is megrendül az iránt, hogy Európa képes megvédeni a demokráciát, az a "demokrácia-deficit" újabb vádjához és végül Európa demokratikus küldetésének globális kétségbe vonásához vezet.

Felszólítjuk tehát Európa parlamenti képviselőit, biztosait, kormányait és pártjait, hogy állítsanak fel világos normarendszert a demokratikus értékek -- a pluralizmus, a szólásszabadság, az egyéni jogok, a hatalmi ágak elválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége -- tiszteletben tartására. Az európai intézményeknek képessé kell válniuk arra, hogy megnevezzék és megszégyenítsék a normák áthágóit, s így nemzeteink továbbra is az Unióhoz fordulhassanak iránymutatásért a szabadságjogok megőrzéséért vívott mindennapi harcukban.

Forrás: iprotest (angolul is; az aláírók nevével)


Vissza a Dokumentumok oldalra